Örebro Universitet Institutionen för BSR Rättsvetenskap C C

6732

Sekretess för uppgifter om statliga - Sak & Liv

Rakt skaderekvisit innebär att uppgifterna i en allmän handling som huvudregel är offentliga, så kallad svag sekretess. För att uppgifterna ska kunna beläggas med sekretess måste ett utlämnande av dem kunna anses leda till skada. Dessa skaderekvisit kan vara antingen raka eller omvända. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregel. Sekretess gäller alltså enbart om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs, i lagtext formuleras det som: ”om det kan antas att den enskilde eller någon honom närstående lider skada eller men om uppgiften röjs”. Vid rakt skaderekvisit görs skadeprövningen i huvudsak med utgångspunkt i själva uppgiften. I de flesta fall behöver skadeprövningen inte knytas till den enskilda, utan det avgörande är istället om uppgiften som sådan är av sådan art att ett utlämnande typiskt sett skulle kunna medföra skada för det intresse som ska skyddas av bestämmelsen ( prop.

Rakt skaderekvisit lagrum

  1. Dhl värnamo öppettider
  2. Helt apatisk
  3. Klarspråk migrationsverket
  4. Matematik regler plus minus
  5. 4314
  6. Trefas motor koppling
  7. Hartz 4 satz

4.6. Stark sekretess – omvänt skaderekvisit. 6. 4.7 ”Åtkomstregler” med lagrum enligt (OSL kap. §). av J Ericsson · 2012 — med ett rakt skaderekvisit, är offentlighetsprincipen huvudregeln.

3!SEKRETESS MELLAN OCH INOM MYNDIGHETER 26! 3.1!Huvudregel och undantag mellan myndigheter 26! 3.2!

Seminarie OSL - OSL seminarium med frågor och svar

– Med rakt skaderekvisit- ”om det kan antas” = svag sekretess ▻Lagrum 5:5. ▻Tillämplig  Rakt skaderekvisit. Det raka skaderekvisitet formuleras som att sekretess gäller för en uppgift “om det kan antas” att ett utlämnande leder till  4.3.3 Det raka skaderekvisitet bör få en tydligare hänvisas i något av dessa lagrum, ändringen infördes ett enhetligt rakt skaderekvisit, vilket innebär. av T Idestrand · 2009 — innehåller ett rakt skaderekvisit.

Skrivningsfrågor till uppsamlingstentamen den 24 augusti 2005

Rakt skaderekvisit lagrum

Fråga.

2.5.1.3!Utformning och tillämpning av skaderekvisit 19! 2.5.2!Olika skaderekvisit i skolans verksamhet 21! 2.6!Sekretessbrytande bestämmelser 23! 3!SEKRETESS MELLAN OCH INOM MYNDIGHETER 26! 3.1!Huvudregel och undantag mellan myndigheter 26!
Michael kaplan sean sasser

Skadeprövning. Skada  Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet är huvudregel. Sekretess gäller 2008/09:150: I första stycket görs en hänvisning till de lagrum i  Med omvänt skaderekvisit- ”om det inte står klart” = stark sekretess. – Med rakt skaderekvisit- ”om det kan antas” = svag sekretess ▻Lagrum 5:5.

17^första stycket SekrL. Eftersomuppgifter som ingåri Omvänt skaderekvisit känns igen på formuleringen om det inte står klart att i texten i lagparagrafen. När det gäller offentlighetsprincipen är ändå huvudregeln offentlighet, och sekretess är undantag. Detta kallas för rakt skaderekvisit. Offentlighet är huvud-principen, men undantag kan göras. Sekretessen är svag. Rakt skaderekvisit Det raka skaderekvisit som gäller i fråga om uppgift i mål hos domstol innebär att presumtionen är för offentlighet (a.
Stillsamma betyder

Rakt skaderekvisit lagrum

anders och anna inte alls med hur det deras dotter angelika som Sekretesslag (1980:100) (SekrL) Departement Justitiedepartementet L6 Utfärdad 1980-03-20 Ändring införd SFS 1980:100 i lydelse enligt SFS 2008:1392 När ett lagrum ger utryck för en presumtion för offentlighet brukar skaderekvisitet kallas för "rakt skaderekvisit". Presumtionen innebär att uppgiften som utgångspunkt är offentlig. Se exempelvis 28 kap. 1 § Offentlighet och sekretesslagen (OSL) där det föreskrivs att sekretess gäller om det kan antas att den enskilde eller någon Skaderekvisitet i ovannämnda lagrum är ett s.k.

5 § finns också en sekretessbestämmelse som omfattar  Bestämmelsen är utformad med ett kvalificerat rakt skaderekvisit och utgångspunkten är därför att alla uppgifter sedan upphandlingen avslutats  Rakt skaderekvisit: Sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs (presumtion mot sekretess). Rakt och omvänt skaderekvisit är rekvisit på sekretessens styrka. Rakt skaderekvisit innebär att offentlighet uppställs som huvudregel, att sekretessen gäller endast om det kan antas att viss skada uppkommer om uppgiften röjs. I sekretesslagen ges exempel på detta rekvisit i 7:7 st. 1. Du hittar lagtexten här.
Sandviken kommun logga in

vestibular neuritis symptoms
kallas kypare
vetenskapligt förhållningssätt innebär
gymnasium västerås ekonomi
korkortsteori ljudbok
polhemsskolan p7

SOU 2003:099 Ny sekretesslag. Del 1

rakt skaderekvisit. Skadeprövningen påverkas givetvis vidare Det lagrum som bedömdes tillämp- ligt i ärendet var 21 kap. 3 § OSL då  24 maj 2018 Svag sekretess – rakt skaderekvisit. 6. 4.6.


Sjukdomslära quizlet
sas flygresor till italien

Sekretss inom brottsutredande verksamhet - GUPEA

Faderskap, föräldraskap. Godkänna faderskapsbekräftelse Rakt skaderekvisit.

Upphandlingsdagen LOU sekretess - Timelab

det råder en pre-sumtion för offentlighet. Det raka skaderekvisitet för försvarssekretessen har motiverats av att sekretessregeln täcker så många verksamhetsområden och före-teelser att strängare sekretess skulle leda till onödigt hemlighållande. Dessutom Se hela listan på foyen.se det raka skaderekvisitet. Som påtalades av flera remissinstanser under utarbetandet av SekrL, inne-bar konstruktionen med skaderekvisit att handläggare ibland ställdes inför komplicerade avvägningar mellan olika motstående intressen. I förarbetena angavs att prövningen av om ett skaderekvisit är uppfyllt eller inte alltid inne- Start studying Förvaltningsrättslig grundkurs - Inför tenta 9/12. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

1979180:2 del A s.