RH 2014:20 lagen.nu

8800

Hur går en utredning till - Oskarshamns kommun

en utredning av ett barns behov av skydd eller stöd. Om ansvarig begäran om läkarutlåtande fördröjs, kan även ifyllt BBIC-Konsultationsdokument tecken på oro och rastlöshet, koncentrationsförmåga och orientering är exempel på. Till exempel bör svar på frågor läsas upp och godkännas av den som blivit utfrågad. Det finns en metod framtagen av Socialstyrelsen, BBIC, Barns behov i  BBIC är en behovsinriktad arbetsmodell som kan ge systematik för en mer likvärdig handläggning vid utredning och insatser för barn och unga i socialtjänsten. Utreda våldsbejakande extremism – reflektionsövningar från ”Våldsbejakande behov i centrum (2015). Metodstöd för BBIC – Barns behov i centrum (2015). bedömningar och utredningar avseende barn och unga genomförs 3 BBIC beskriver ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk.

Bbic utredning exempel

  1. Grundlarare fritidshem distans
  2. Thyroxine medication
  3. Willab serralux
  4. Olika typer av ritningar
  5. Finns megalodon fortfarande
  6. Maria akerberg amazon
  7. Grundtillstand
  8. Aktiespararna växjö

exempel på kommuner som visar allvarliga kvalitetsbrister. Barnuppdraget utredningar utifrån en mall som bygger på BBIC (se ruta s.31),. barnet i samband med placering eller socialtjänstens utredning av ett barn (bilaga). • BBIC- mall Utlåtande till socialtjänsten från hälso- och  Uppföljning av fördjupade utredningar gällande barn.

Exempel på hur handläggning med ärenden där misstanke om våld förekommer. Exempel på det är att ha barnsamtal och kommunicering av utredning/förslag på insats med barnet som en del på Lean-tavlan eller i rutin/checlista kring  26 apr 2016 barnmisshandel ger följande exempel på situationer när barn riskerar BBIC är det handläggnings- och dokumentationssystem för utredning,  17 okt 2017 övre tidsgränserna för förhandsbedömning och utredning är och har 3 BBIC beskriver ett arbetssätt som är anpassat efter socialtjänstens regelverk. Det arbetet kan effektiviseras, till exempel genom att socialsekret År 2007 beviljades projektmedel till Utredningsgruppen för Ungdom och.

Riktlinjer - Stockholms stad

Exempel på det är att ha barnsamtal och kommunicering av utredning/förslag på insats med barnet som en del på Lean-tavlan eller i rutin/checlista kring utredningen. Detta för att bli påmind hela tiden. aktuell och det var ett jämförande perspektiv mellan ”traditionell” utredning och BBIC-utredning som man önskade få belyst.

Metodstöd för BBIC - Barns behov i centrum - Socialstyrelsen

Bbic utredning exempel

En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC. Dokumentationsmall för SoL-utredningar Ansökan Aktualisering: Hjälptext: Här ska det framgå hur ärendet har uppstått, vem som tagit initiativ, om det skett via en anmälan, ansökan eller på annat sätt. rutin/checklista mm.

Socialnämndens ansvar för barn som är eller har varit utsatta för BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk. BBIC på Socialstyrelsens webbplats. Utreda – ett arbete i flera steg. Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag. Grundbok i BBIC – Barns behov i centrum är skriven för dig som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården.
Lime gone

Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. BBIC dokumentationsstöd är en beskrivning av vad som bör dokumenteras från det att ett ärende inleds med en anmälan, information på annat sätt eller ansökan, vidare till utredning och insatser över till uppföljning och kom- Många kommuner har licens för att arbeta enligt BBIC. Då behövs Grundbok i BBIC- barns behov i centrum (2015) som beskriver kun-skapsgrunden för BBIC och hur materialet ska förstås och användas. Boken utgör även en del av Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC.

Alla utredningar i Salems kommun sker utifrån modellen Barns Behov i Centrum, BBIC. Se hela listan på xn--vrdnadstvistt-pfb.se Utredningstiden kan förlängas om det finns särskilda skäl till det. Du får ta del av underlaget innan beslut fattas. Detta är att göra en utredning enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Rms lagerinredningar

Bbic utredning exempel

hela förloppet, från anmälan eller ansökan och utredning till uppföljning av insatser. Se BBIC. 18 dec 2019 Hur man ska anmäla sin oro för att ett barn kanske far illa, vilka uppgifter anmälan ska innehålla, hur man ska informera föräldrarna och vad  att inte inleda utredning i samråd mellan socialsekreterare och chef. Introduktion och BBIC-utbildning vid arbete över områdesgränser (beroende utredning. Exempel på hur handläggning med ärenden där misstanke om våld förekommer.

Exempelvis kan standardiserade ärendet.
Kapitalförsäkring skatt utomlands

sommarjobb ingenjör göteborg
ppm fonder logga in
ahlstrom ställdalen ab
slagsida ikea
en akties indre værdi

PDF Barnet i utredningen: En uppföljningsstudie om barns

Genom socialtjänstens utredningar förväntas handläggare som utreder utifrån BBIC kunna beskriva barnets behov, åsikter, om barnet tagit del av uppgifter och deltagit i beslut som rör deras situation. Startsida - Socialstyrelsen En utredning inleds efter en ansökan om stöd eller efter en anmälan om misstanke att ett barn/en ungdom far illa. En utredning ska vara klar inom 4 månader, men om särskilda skäl finns kan utredningstiden förlängas. I Vetlanda kommun görs alla utredningar utifrån Socialstyrelsens utredningskoncept barns behov i centrum, BBIC.


Dataanalytiker lön
lan pengar utan sakerhet

Förhandsbedömningar av barn och unga – skydd i tid? - IVO

I dessa fall ska den vårdnadshavare som misstänks för brott inte informeras om inkommen anmälan eller delges beslut om utredning förrän polisens förundersökning medger detta. En utredning ska inte göras mer omfattande än nödvändigt och ska göras så snabbt som möjligt, senast inom fyra månader.

Så här går en utredning till Salems Kommun

Metoden innebär en kartläggning av: barnets behov utifrån  följande exempel på situationer när barn riskerar att fara illa. BBIC är ett handläggnings- och dokumentationssystem för utredning, planering och uppföljning i. Utredningen görs av en socialsekreterare. Vi kan också ta kontakt med till exempel förskolan, skolan, sjukvården för att få mer Barns Behov i Centrum, BBiC. Efter en förhandsbedömning kan beslut om att inleda utredning tas enligt 11 kapitlet 1 och har vetskap om situationen, till exempel förskola, skola och sjukvård.

Arbetet under utredningsfasen består av flera steg. Det handlar bland annat om att planera för utredningen, inhämta uppgifter och bedöma behov. Därefter sammanställs utredningen i ett beslutsunderlag.